Elämää ja ihmisiä kesällä 2003
Life and people in summer 2003
Kaupunkiamme ja lähiympäristöä kesällä 2003
Our city and the surroundings in the summer 2003